Agile champion / coach programma

INLEIDING AGILE CHAMPION PROGRAMMA

Organisaties die met een Agile transformatie zijn gestart en hun wendbaarheid en slagkracht vergroten, hebben een kritieke massa van Agile ambassadeurs nodig om de bedrijfscultuur te veranderen naar een cultuur die verandering omarmd. Zij hebben mensen nodig die diepgaande kennis van Agile hebben, dit effectief in kunnen zetten, het goed kunnen overdragen en een voorbeeld zijn voor anderen. Deze mensen noemen we Agile Champions. De Agile Champions vormen de kern van een groeiende Agile community. Deze Agile community stimuleert niet alleen het continu organisatie breed leren op kennis, gedrag en vaardigheden van de kern zelf, maar heeft ook een motiverende en inspirerende werking op de rest van de organisatie. Hierdoor verspreid het Agile denken en werken zich als een inktvlek in de organisatie. Om de Agile Champions te voorzien van de juiste bagage, zoals kennis en vaardigheden op het gebied van Agile, Agile transformaties, cultuur, leiderschap en scaling hebben we het Agile Champion programma opgezet.

ONDERDELEN VAN HET PROGRAMMA

Door middel van veel praktische hulpmiddelen en een variatie van theorie en praktijkoefeningen worden de volgende vraagstukken behandeld:
• Wat komt er kijken bij een Agile transformatie van een organisatie?
• Hoe meet je het succes van een transformatie?
• Wat houdt Agile leiderschap in?
• Wat is een Agile cultuur?
• Hoe pas je de Agile werkwijze toe in grote organisaties met veel afhankelijkheden (scaling methoden)?
• Hoe kan je de verschillende elementen combineren tot een transformatie strategie en aanpak die goed aansluit bij de organisatie?
• Wat is goed product ownerschap en stakeholder management?
• Wat is een Agile Mindset en hoe beïnvloed je houding en gedrag?
• Wat zijn basisvaardigheden van een coach?

Onderstaande boeken zijn onderdeel van het programma:

DE DOELGROEP VOOR DEZE TRAINING

Het Agile Champion programma is een trainingsprogramma voor mensen die onderdeel zijn van een Agile transformatie en daarin een voortrekkende rol hebben, bijvoorbeeld als Agile Champion, Agile Coach of Change agent of dit binnenkort gaan doen. Voordat het programma start hebben de deelnemers een intake gehad. Hierin is onder andere gevraagd naar hun persoonlijke doel met deze training en het doel voor de organisatie / het organisatieonderdeel waar ze onderdeel van uitmaken. Dit laatste in overleg met hun manager die ook goedkeuring heeft gegeven voor de investering in de tijd (ja in veel organisaties gaat dit nog zo ;o))

LEERGROEPEN

De deelnemers zijn vooraf ingedeeld in kleinere leergroepen die idealiter samen actief zijn binnen één waardestroom binnen de organisatie. Het doel van de leergroepen is om samen met andere deelnemers aan de slag te gaan met het aangeboden lesmateriaal en de huiswerkopdrachten uit te voeren binnen de waardestroom waar zij werkzaam zijn. Op deze manier passen de deelnemers het geleerde direct in de praktijk toe en blijven de deelnemers actief aan de slag met het geleerde tussen de trainingsdagen door. Deze leergroepen krijgen idelaliter een ervaren interne Agile Coach/Champion, die hen begeleid bij het huiswerk uit het programma. Op deze manier is er direct een verbinding tussen de bestaande groep Agile Coaches/Champions en de Agile Champions in opleiding. Een leergroep kan doorgaan nadat het programma is afgerond of is de basis voor het opzetten van een Agile community.

CERTIFICERING

Het programma is een goede voorbereiding op het Agile practitioner examen van het Agile consortium. In het programma is een extra dag opgenomen ter voorbereiding op het examen door een trainer.

MAATWERK TRAININGSOPZET

Het programma is modulair opgezet en bestaat standaard uit 7 dagen, welke om de 2 weken kunnen worden gegeven. De doorlooptijd van het programma is dan ongeveer 3 maanden. Het Agile Masterclass Institute maakt het Agile Champion programma op maat voor de situatie bij uw organisatie en spreekt hierbij randvoorwaarden af voor een goede integratie van de deelnemers en hun ontwikkeldoelstellingen, de Agile transformatie doelstellingen en de training. Maatwerk van de training is gebaseerd op de Agile Champion / Coach Training en diverse workshops die vanuit Agile Masterclass Institute ook als open inschrijf mogelijkheid worden aangeboden.

Meer informatie beschikbaar in deze flyer.

De eerstvolgende open inschrijving start op  woensdag 30 oktober 2019.

TERUG